Phí sử dụng

BẢNG GIÁ THUÊ BAO SỬ DỤNG PHẦN MỀM V.EDU

Phí thuê bao sử dụng phần mềm áp dụng cho từng trường

 

Gói 1: 550.000 VNĐ/Tháng

STT

 Module chức năng                                              

 Ghi chú

1

 Quản lý giáo viên(thông tin chung, phân công lớp, nhắn tin, nhập điểm)

 

2

 Quản lý học sinh(Hồ sơ, điểm danh, chuyển lớp, thời khóa biểu, bảng điểm)

 

3

 Quản lý bảng điểm

 

4

 Quản lý nhắn tin SMS(Gửi tin nhắn cho phụ huynh, giáo viên, nhóm chức năng, thống kê)

 Đăng ký Brandname mới hoặc kết nối API đã có với nhà mạng

5

 Quản trị hệ thống(Khái báo, quản trị, phần quyền người sử dụng, kiểm soát,…)

 

 

Gói 2 :  Từ 1.500.000 VNĐ/tháng trở lên

STT

 Module chức năng                                          

 Ghi chú

1

 Quản lý giáo viên (thông tin chung, phân công lớp, nhắn tin, nhập điểm)

 

2

 Quản lý học sinh(Hồ sơ, điểm danh, chuyển lớp, thời khóa biểu, điểm,…)

 

3

 Quản lý bảng điểm(môn, học kỳ,…)

 

4

 Quản lý nhắn tin SMS(Gửi tin nhắn cho phụ huynh, giáo viên, nhóm chức năng, thống kê)

 Đăng ký Brandname mới hoặc kết nối API đã có với nhà mạng

5

 Thông báo(từ nhà trường, giáo viên đến phụ huynh)

 

6

 Trao đổi trực tuyến(phụ huynh vs giáo viên, phụ huynh vs phụ huynh khác trong lớp, giáo viên vs giáo viên).

 Mobile App(iOS, Android), chat như ứng dụng Viber, Skype, Zalo

7

 Học phí( học phí, các khoản thu)

 

8

 Đánh giá thi đua(đánh giá giáo viên, phiếu đánh giá gửi phụ huynh).

 

9

 Kỳ thi (soạn câu hỏi, câu trả lời, lập đề thi)

 

10

 Báo cáo(Thông kê điểm theo học kỳ, cả năm, kết quả học tập, tổng hợp điểm, nhận xét, theo dõi chuyên cần)

 

11

 Sự kiện(Album ảnh, Video)

 

12

 Thư viện điện tử(Ấn phẩm, Slide, đề thi mẫu, tài liệu,…)

 

13

 Dành cho phụ huynh(thay đổi thông tin cá nhân, xem điểm, thời khóa biểu, điểm danh, nhận xét, học phí, trao đổi, nhắn tin)

 Mobile App(iOS, Android), chat như ứng dụng Viber, Skype, Zalo

14

 Đưa đón học sinh

 

15

 Định lượng thực phẩm

 

16

 Quản lý y tế

 

17

 Nội trú, Bán trú

 

18

 Quản trị hệ thống(Khái báo, quản trị, phần quyền người sử dụng, kiểm soát,…)

 


Ghi chú:

  • Chúng tôi hỗ trợ làm thủ tục đăng ký Brandname nhắn tin thương hiệu.
  • Miễn phí cài đặt, phí triển khai, nâng cấp và hỗ trợ
  • Cước nhắn tin SMS phát sinh áp dụng đúng quy định của nhà mạng, dùng bao nhiêu thanh toán bấy nhiêu.
  • Hướng dẫn quản trị, sử dụng phần mềm trực tuyến